Mateřská škola Slunečnice Rokycany

Mateřská škola Slunečnice Rokycany s.r.o. bude od 1.9.2017 uzavřena

Mateřská škola Slunečnice ukončuje své působení v oblasti předškolního vzdělávání. Během šestileté existence mateřské školy Slunečnice se ve městě Rokycany otevřely minimálně dvě nové třídy v místních státních školkách a v okolních obcích se otevřely zcela nové školky nebo byla jejich kapacita také navyšována. Do státních mateřských škol se celkem běžně dostávají již dvou a půl leté děti a vzhledem k dalším dalekosáhlým změnám ve školském zákoně jsem došla k rozhodnutí naši školu uzavřít.

Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří nám svěřili své děti. Během šesti let existence naší mateřské školy zde nějaký čas strávilo přes 120 dětí.

Můj speciální dík patří rodičům, kteří u nás své děti nechali více školních let, někteří dokonce celé jejich předškolní období. Zejména díky Vašim dětem si školka zachovávala svůj směr a rodinné prostředí. Moc Vám děkuji, bez Vás by to nebylo ono.

Moc bych chtěla poděkovat svojí rodině, bez které by tu mateřská škola nikdy nestála a nikdy by tak dobře nefungovala.

Ráda bych také chtěla poděkovat všem zaměstnancům, kteří se na chodu mateřské školy dlouhodobě podíleli. Děkuji za Vaši dobře odvedenou práci.

Bc. et Bc. Petra Duspívová Hlávková

 

 

Naše mateřská škola v bodech:

  • předškolní zařízení zařazené do Rejstříku škol a školských zařízení – platí pro nás všechny zákonné normy pro mateřské školy
  • každý den je pro děti připraven výchovně-vzdělávací program dle Školního vzdělávacího programu
  • s dětmi pracují pouze kvalifikované pedagožky
  • budova školy byla postavena nově v letech 2008 – 2011 přímo pro účely mateřské školy
  • jsou zde respektovány všechny hygienické, požární, bezpečnostní a stavební požadavky pro provoz MŠ
  • vlastní kuchyně, kde jsou dodržovány všechny hygienické normy platné pro školní stravování

Nabízíme:

Hra na orffovy nástroje a flétnu
Pohybově rytmický kroužek
Jóga pro děti
Tanec se zpěvem
Předplavecká výchova
Keramika
Angličtina ve hrách a písních
Výtvarné dílny
Minisbor
Vlastní kuchyně

Kontakt

Mateřská škola Slunečnice Rokycany s.r.o.
Soukenická 116, 337 01 Rokycany

         Společnost zapsaná v obchodním rejstříku KS v Plzni, v oddíle C, vložce 25283

 IČ: 29108349, DIČ: CZ 29108349

slunecnice-skolka@seznam.cz
tel: 733 425 688
www.slunecnice-skolka.cz